Opće informacije o Veneciji


venecijaVenecija je glavni grad istoimene talijanske pokrajine Venecija u talijanskoj regiji Veneto s 271,367 stanovnika. S Padovom čini metropolu Padova-Venecija s 1,600,000 stanovnika. Grad je poznat po kanalima, gondolama i bogatoj povijesti, većinom neovisnog grada koji je bio središte Mletačke Republike, kada je bio poznat i kao "Dominantna" (La Dominante), "Presvijetla" (Serenissima), "Kraljica Jadrana", "Grad vode", "Grad mostova", i "Grad svjetlosti". Često ga, s razlogom, smatraju najljepšim gradom na svijetu.
Grad se nalazi na 118 manjih otoka u močvarnoj venecijanskoj laguni u venecijanskom zaljevu na sjeveru Jadranskog mora. Laguna se prostire uz talijansku obalu između ušća rijeka Po na jugu, i Piave na sjeveru. Zbog svoje posebnosti Venecija je s razlogom jedan od najposjećenijih turističkih gradova Italije.

Opće informacije o ItalijiZemljopisni položaj

Republika Italija je država na jugu Europe. Sastoji se od poluotoka i dva velika otoka na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Jedinu kopnenu granicu ima na sjeveru, na Alpama, gdje graniči s Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Slovenijom. Neovisne države San Marino i Vatikan nalaze se unutar teritorija Italije.

Površina
301,338 km2

Broj stanovnika

59, 83 milijuna (2013.)

Državno uređenje

Republika od 1946. god.

Glavni grad
Rim, 2,627 milijuna (2012.)

Klima

Sjever – prosječne temperature: SIJ: 0 - 5 C, SRP: 20 – 28 C Jug – prosječne temperature: SIJ: 5 – 11 C, SRP: 22 – 30 C

Novac

Euro (€) = 100 centa. Novčanice od € 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5. Kovanice od € 2, 1 i 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cent.

Jezik

Talijanski

Search Hotels

Check-in date

Check-out date